Chính sách Credit

- số dư tài khoản Clingme Credit của bạn

Clingme Credit là một chỉ số ghi nhận những đóng góp của bạn cho cộng đồng người tiêu dùng thông qua những tương tác hàng ngày trên ứng dụng. Dựa vào số Credit bạn tích luỹ được, Clingme sẽ có rất nhiều các hoạt động thú vị, các chính sách ưu đãi cho người dùng tích cực.

1. Hệ thống tính Credit
Mỗi hoạt động của bạn trên Clingme đều sẽ được tính thành Credit. Hệ thống sẽ tự động tính credit cho bạn theo quy định được ghi ở mục Chi tiết cộng Credit được đề cập dưới đây.

Chi tiết cộng Credit (Áp dụng từ 12/6/2017)

Hành động Credit
Mời Bạn bè sử dụng Clingme 50,000 credits
Thêm Địa điểm mới 2,000-5,000
Đánh giá Địa điểm 2,000
Theo dõi deal 100
Báo lỗi địa điểm 2,000

Các lưu ý:

Mời Bạn bè sử dụng Clingme

Tặng 50,000 cho Người mời và Người được mời (sử dụng Mã Quà tặng)
Credit sẽ được cộng vào tài khoản sau khi Tài khoản Cash-out (hay tổng số tiền Cash-back) của Người được mời tích lũy đạt 50,000

Thêm Địa điểm mới

Tặng 2,000 với mỗi địa điểm có thông tin chính xác
Tặng 5,000 với các địa điểm được xác thực, có ảnh chụp minh họa (không gian, sản phẩm...) và cung cấp thêm các thông tin Vị trí trên bản đồ, số điện thoại...
Chỉ áp dụng với nhóm địa điểm: Café và Tiệm bánh, Nhà hàng, Thời trang
Credit sẽ được cộng vào tài khoản sau khi Clingme xác thực thông tin Địa điểm

Đánh giá Địa điểm

Tặng 2,000 cho mỗi đánh giá địa điểm
Credit sẽ được cộng vào tài khoản sau khi Clingme kiểm duyệt nội dung
Clingme sẽ từ chối tặng Credit nếu nội dung không liên quan đến đánh giá địa điểm hoặc vi phạm Thỏa thuận sử dụng

Theo dõi deal

Tặng 100 cho mỗi đánh dấu theo dõi địa điểm / khuyến mại
Giới hạn tối đa 1,000 credits/ ngày

Báo lỗi địa điểm

Tặng 2,000 với mỗi Địa điểm báo lỗi thông tin: Ngừng hoạt động, Sai tọa độ (có cung cấp lại tọa độ), số điện thoại...

Ví dụ: Bạn tạo địa điểm và được Clingme xác nhận, sau đó viết bình luận tại một địa điểm đó, bạn sẽ được:
2000 credit tạo địa điểm + 2000 credit bình luận = 4000 credit

2. Kiểm tra Credit
Bạn có thể xem số credit của mình ở mục “Tài khoản Cashout” trong trang “Xem thêm”. Đại diện của Credit là hình kim cương. Tổng số kim cương tương đương với tổng số Credit bạn đang có.

3. Điều kiện sử dụng tài khoản Credit.

Bạn có thể rút tiền từ tài khoản Credit sau khi giao dịch Cashback được xác nhận thành công và số dư cashback trên 100.000 VNĐ.

Số tiền rút mỗi lần từ tài khoản Credit không lớn hơn số tiền bạn đang có trong tài khoản Cashout.

Ví dụ: Bạn có 1 triệu đồng trong tài khoản Cashout và 3 triệu Clingme Credit.

Bạn sẽ được nhận tối đa 2 triệu tiền mặt : 1 triệu từ tài khoản Cashout và 1 triệu từ tài khoản Credit được quy đổi.

2 triệu còn lại trong tài khoản Credit sẽ được quy đổi trong các lần Cashout tiếp theo.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình Cashback tại đây